IT INFRASTRUKTŪROS AUDITAS

  

Atliekame IT infrastruktūros auditą, kurio metu įvertiname visų IT sistemų saugumą. Pateikiame rekomendacijas, dėl reikalingų sprendimų, kurie padėtų apsaugoti IT infrastruktūrą, parenkame tinkamą tinklo įrangą, serverių sprendimus, laikantis ISO standartų ir didinant infrastruktūros kibernetinį saugumą.