Apie mus

G&B SISTEMOS - ĮMONIŲ IT ŪKIO APTARNAVIMO LYDERIAI

  

LYDERIAUJANTYS IT SPECIALISTAI

  

Mūsų komandą sudaro aukštą kvalifikaciją ir ilgametę patirtį turintys IT specialistai. Savo veiklą vykdome daugiau nei 15 metų visoje Lietuvoje ir Latvijoje. Tikime, kad sėkmingo bendradarbiavimo paslaptis slypi glaudžiame bendradarbiavime ir klientų poreikių analizėje.

 

PILNAS IT ŪKIO APTARNAVIMAS

  

Mes dirbame kartu su savo klientais tam, kad jiems nebereikėtų rūpintis jų įmonių IT ūkiu.

Šių dienų verslas drastiškai pasikeitė, todėl mes siūlome unikalią galimybę – sutelkti visą kūrybinį potencialą ir dėmesį savo pagrindinei veiklai. Mūsų profesionalų komanda pasirūpins Jūsų kompiuteriais, spausdintuvais, serveriais ir kita IT įranga. Mes tikime, kad laikas – pagrindinis Jūsų įmonės sėkmės išteklis.

 

PILNAS NUOTOLINIS APTARNAVIMAS ĮMONĖMS IR PRIVATIEMS KLIENTAMS

  

Sparčiai plėstis mums padeda inovatyvus požiūris į vykdomą veiklą, todėl mūsų pagrindinė užduotis – įmonių ir privačių klientų pilnas ir sklandus nuotolinis IT aptarnavimas. Pasaulyje, kur viskas vyksta vieno klavišo paspaudimo greičiu, gaukite reikiamą pagalbą – čia ir dabar.

 

APTARNAVIMAS VIETOJE

  

Nėra padėties be išeities, todėl nepavykus darbų atlikti nuotoliniu būdu, atvyksime į iškvietimo vietą per trumpiausiai įmanomą sutartą laiką. Skubi pagalba, profesionalumas ir problemų sprendimas yra mūsų garantija Jums.

 

KLIENTAI

  

Šimtai įmonių Lietuvoje ir Latvijoje tapo mūsų klientais. Didžiuojamės kartu dirbdami su įvairaus dydžio kleintais, nes jie yra pagrindinis mūsų verslo inovatyvumo variklis.

15 metų – tokią patirtį mūsų IT specialistai ir kiti strateginės komandos nariai siūlo Jums tam, kad gautumėte nepriekaištingą IT priežiūrą bei sutelktumėte savo verslą lyderystei.

 

PASLAUGŲ SPEKTRAS

  

Esame pasiryžę nuo Jūsų pečių nuimti daugybę rūpesčių, todėl siūlome Jums galimybę būti atstovaujamiems susitikimuose su trečiosiomis šalimis dėl buhalterinės apskaitos ir kitų sistemų kūrėjais. Organizuojame mokymus, instruktavimus, inventorizacijas, naujų sistemų adaptavimą pagal klientų poreikius, automatizuojame įvairias operacijas, tiekiame prekes bei eksploatacines medžiagas, užtikriname visų IT įrenginių veikimą, aptarnaujame fizinius ir virtualius tinklo serverius ir spausdintuvus/daugiafunkcinius įrenginius bei rūpinamės esamos lokalaus tinklo infrastruktūros (bevielės prieigos taškų ir LAN tinklo komutatorių) aptarnavimu.

 

Mes sutelkėme lyderiaujančius IT specialistus ir 15 metų ekspertinę patirtį, siekdami paspartinti Jūsų verslo efektyvumą. Siūlome savo paslaugas ir pagalbą, rūpinantis Jūsų verslo IT ūkiu!

 

INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMO POLITIKA

  

UAB „G&B SISTEMOS“ – įmonių IT ūkio aptarnavimo lyderiai. Lyderio pozicijų išlaikymui ir sustiprinimui Bendrovės darbuotojai kasdienėje savo veikloje vadovaujasi ISO 27001 standarto reikalavimais, kuriuos įgyvendindami siekia, kad nebūtų incidentų, galinčių pakenkti organizacijos reputacijai ir įsipareigoja:

• Užtikrinti organizacijos informacijos ir informacinių technologijų apsaugą.
• Užtikrinti informacijos saugumą atitinkančius veiklos reikalavimus ir atitinkamus įstatymus.
• Pasiekti ir palaikyti tinkamą organizacijos turto apsaugą.
• Išvengti nesankcionuotos fizinės ir nuotolinės prieigos, nuostolių ir trukdžių organizacijos veiklai ir informacijai, esančiai informacinėse sistemose.
• Užtikrinti, kad informacijos saugumo incidentų valdymas būtų nuoseklus ir efektyvus.
• Išvengti turto netekties, žalos, vagystės arba defektų ir organizacijos veiklos pertrūkių.
• Užtikrinti tikslų ir saugų informacijos apdorojimo priemonių darbą.
• Palaikyti informacijos ir informacijos apdorojimo priemonių vientisumą ir parengtumą.
• Užtikrinti, kad saugumas būtų integrali informacijos sistemų dalis.
• Prižiūrėti informacijos saugumo valdymo sistemą, užtikrinančią ISO 27001 standarto reikalavimų vykdymą.
• Užtikrinti sistemos atitiktį organizacijos saugumo politikoms ir standartams.
• Periodiškai atlikti rizikos vertinimą tam, kad būtų galima nustatyti tolimesnių veiksmų poreikį.
• Siekti nuolatinio informacijos saugumo valdymo gerinimo.

 

KOKYBĖS POLITIKA

  

UAB „G&B sistemos“ komandą sudaro aukštą kvalifikaciją ir ilgametę patirtį turintys IT specialistai. Bendrovės darbuotojai tiki, kad sėkmingo bendradarbiavimo paslaptis slypi glaudžiame bendradarbiavime ir klientų poreikių analizėje. Siekdama įgyvendinti užsibrėžtų tikslų aukščiausioji UAB „G&B sistemos“ vadovybė:

• įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 27001 standartų reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
• siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
• reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja integruotos vadybos sistemos politikas bei tikslus;
• įsipareigoja teikti kokybišką IT produkciją bei IT paslaugas;
• glaudžiai bendradarbiauja su klientais kuriant ir palaikant ilgalaikius santykius;
• užtikrina galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti įmonės veikloje.

 

Partnerystės

  
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo